Yapı Kayıt Belgesinin İptali

Yapı Kayıt Belgesi Nedir?Ülkemizde ne yazık ki mevcut imar planlarına aykırı olan yapıların oranı %50’leri bulmaktadır. Bu da yaklaşık olarak 14 milyon haneye tekabül etmektedir. Bu sorunun giderilmesi için imar planına aykırı yapıların kayıt altına alınması hedeflenerek çalışma yürütülmüş; 6 Haziran 2018 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı tarafından “Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ” yayınlanmıştır. Buna göre 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış olan ruhsatsız yapılar için ruhsatlandırma çalışmaları yürütülebilecektir.

Yapı Kayıt Belgesi Nasıl Alınır?Ruhsatsız yapı sahibi, şahsen ya da vekil aracılığıyla E-devlet üzerinden ya da bakanlığın yetkilendirdiği kuruluşlara bizzat başvurarak bu imkandan faydalanabilmektedir. Bu başvuru sırasında da emlak değeri üzerinden belirli bir bedelin yatırılması istenmektedir.

Yapı Kayıt Belgesinin İptaliİlgili tebliğde yer alan şartlara uyulmadığının tespiti halinde daha önce verilmiş olan Yapı Kayıt Belgesi’nin iptali sağlanabilmektedir. Buna göre;

1-) Kişi hakkında resmi belgenin düzenlenmesi sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunmaktan dolayı ceza soruşturması açılabilir ve suç duyurusunda bulunulabilir.

2-) İlgili mevzuat gereğince Yapı Kayıt Belgesi çıkarılan yapı hakkında yıkım kararı verilebilir. Bununla beraber idari para cezası tanzimi de mümkündür.

3-) Yapı Kayıt Belgesi sahibine İmar Kirliliğine neden olmaktan dolayı ayrı bir idari soruşturma da açılabilir.

4-) Varsa yapı üzerinde bulunan elektrik – su- doğalgaz abonelikleri iptal edilebilir.

5-) Eğer yapı işyeri niteliğindeyse işyeri açma ve/veya çalışma ruhsatları iptal edilebilir.

Bu gibi durumlarla karşılaşan kişilerin hukuki sürecin en başında profesyonel destek alması gerekmektedir.